Coronavaccinaties starten

Op dinsdag 23 februari  zullen we als praktijk starten met de coronavaccinaties. In overeenstemming met de landelijke richtlijnen hiervoor zullen we starten met de patienten die geboren zijn in 1956 of 1957. Daarnaast komen de patienten met erg hoog BMI (40 of hoger) in aanmerking en mensen met het syndroom van Down, tussen de 18 en 65 jaar. 

We gaan vaccineren met het AstraZeneca vaccin. De vaccinaties zijn 's middags, op afspraak. Elke dag kunnen we zo een aantal vaccinaties geven, met inachtnemen van de Coronavoorzorgsmaatregelen.  Degenen die ervoor in aanmerking komen hebben intussen een schriftelijke uitnodiging gekregen van onze praktijk. 

De tweede ronde vaccinaties zal 12 weken na de eerste plaatsvinden.In de uitnodiging staat een en ander uitgelegd. 

Vergeet vooral niet uw uitnodiging en het vaccinatiekaartje mee te nemen, en vul vantevoren de vragenlijst in en neem die ook mee! Zonder deze documenten kunnen we u niet vaccineren!