Praktijk haalt kwaliteitscertificaat

Op 23 november 2017 hebben we als praktijk het HaZo 24 certificaat behaald. Dit houdt in dat we voldoen aan de norm die is gebaseerd op de NEN 15224; Zorg en Welzijn. De kwaliteitskenmerken waarop de HaZo 24 is gebaseerd zijn:

 

1.Patiëntgericht: huisartsenzorg is afgestemd op de behoeften, wensen en waarden van de patiënt.

2.Veiligheid; de zorg is gericht op het vermijden van risico’s en fouten die schade kunnen toebrengen aan patiënten en medewerkers.

3.Effectiviteit; de geleverde zorg is betrouwbaar en gebaseerd op wetenschappelijke kennis.

4.Efficiency; de zorg draagt bij aan de vraagstelling van de patiënt en verspilling wordt vermeden.

5.Continuïteit van zorg.

6.Juiste zorg: de patiënt ontvangt de juiste zorg op de juiste plek met de juiste middelen op een verantwoorde en veilige manier.

 

We hebben in hier 2017 hard aan gewerkt en onder andere door middel van de patiënten enquete die we in januari hebben uitgevoerd uw mening laten meewegen in een aantal veranderingen binnen de praktijkvoering, zoals bijvoorbeeld een aanpassing in de spreekuurplanning vanwege lange wachttijden. Tevens hebben we aanpassingen gedaan om de privacy aan de balie en in de wachtkamer beter te waarborgen.

 

Met de certificering laten we zien dat we continue bezig zijn met verbeteren van de kwaliteit van zorg, waarbij we uitgaan van de kwaliteitskenmerken van de HaZo 24 en waarbij we uw mening als patiënt belangrijk vinden. Begin 2018 zal weer een tevredenheidsonderzoek plaatsvinden.