wrattenspreekuur afgeschaft!

Wij hebben nu veel vaker een voorraad stikstof in huis, waardoor wij ook vaker wratten kunnen behandelen. U kunt met de assistente overleggen over het aanstippen van wratjes en dergelijke.